Auto  škola 54 Jagodina, postoji  od  2002 godine. U  toku  dugogodišnjeg  rada  kroz  našu  školu  je  prošao  veliki  broj  kandidata, koji  su  postali  uspešni  vozači.Uspešnost  i  stručnost  instruktora  ove  auto  škole  ogleda  se  kroz  dugogodišnji  rad  i veoma  visok  procenat  položenih  vozačkih  ispita...

Pročitajte više