Obuka kandidata

Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 40 časova praktične obuke , osim za kandidate koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1, A2, A, B1, F ili M kategorije, koji imaju mogućnost da idu na skraćenu obuku. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit. Po položenom ispitu dobija se probna vozačka dozvola, sa rokom važenja od jedne godine.

 Ograničenja koja nosi probna vozačka dozvola:

 

 • Može se koristiti samo na teritoriji Republike Srbije
 • Zabrana upravljanja vozilom u periodu od 23:00-05:00
 • Zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju
 • Brzina kretanja vozila ne sme biti veća od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće
 • Motorno vozilo kojim upravlja lice koje ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom “P”
 • Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, a nema navršienih 18 godina života, ne sme da da upravlja vozilom bez nadzora lica, koje ima vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina
 • Sa probnom vozačkom dozvolom nije moguće upisati obuku za druge kategorije..

 

 

AMMopedi, laki tricikli i laki četvorocikli. Za upis je potrebna lična karta i navršenih 15 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 7 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Opširnije: AM Kategorija

PRAKTIČNA OBUKA VOŽNJE SADRŽI 40 ČASOVA VOŽNJE:

 6 časova na poligonu, gde se uvežbavaju osnovne radnje upravljanja vozilom:

 

 • Polazak iz mesta
 • Promena iz prvog u drugi stepen prenosa
 • Zaustavljanje vozila
 • Polukružno okretanje sa manevrisanjem
 • Parkiranje ("prednja i zadnja garaža"

 

34 časa u saobraćaju::

do 10. časa se vozi po jedan čas dnevno, od 11. časa mogu se voziti po dva časa za redom dnevno (dvočas) 

 • Vožnja u naseljenom mestu
 • Saobraćajnice sa malim intenzitetom saobraćaja
 • Saobraćajnice sa srednjom gustinom saobraćaja (širi centar grada)
 • Saobraćajnice sa visokim intenzitetom saobraćaja (uži centar grada)
 • Sarkiranje (koso, paralelno i upravno)
 • Vožnja u naseljenom mestu u uslovima smanjene vidljivosti (noćna vožnja)
 • Vožnja preko pružnog prelaza
 • Reagovanje u slučaju opasnosti (naglo kočenje)
 • Vožnja van naseljenog mesta)
 • Uključivanje na auto put)
 • Isključivanje sa auto puta
 • Uvežbavanje najtežih radnji u saobraćaju
 • Skretanje ulevo
 • Prestrojavanje „u gužvi“
 • Kružni tokovi
 • Kretanje na usponu
 • Radnje koje se pokažu teške za kandidata
 • Uvežbavanje očekivanih radnji za vozački ispit (priprema za polaganje)


Obuka za polaganje vožnje

Da biste stekli uslov za polaganje potrebno je da završite obuku u trajanju od 40 časova na jednom od naših vozila. Ukoliko već imate uverenje o položenom ispitu za PSP (poznavanje saobraćajnih propisa) fond časova je umanjen na 20. Uzimanje dopunskih časova je stvar dogovora sa Vašim instruktorom. 

Dopunski časovi

Dopunski časovi su pored provere spremnosti pred polaganje, korekcije grešaka i uvežbavanje, dostupni i svima koji žele da obnove svoje znanje – onima koji su ranije položili vozački ispit a nisu bili u mogućnosti da budu aktivni učesnici u saobraćaju, pa do kandidata koji jednostavno žele da „utvrde gradivo“. Za sve što Vam nije najjasnije u toku vožnje, tu su naši instruktori koji će Vas blagovremeno usmeriti i dati odgovor na svako pitanje.

Glavni Menu

Vozila za obuku

aprilia.jpgc3.jpgfiat.jpgaprilia.jpgc3.jpgfiat.jpg

Gosti online

Ko je na mreži: 4 gostiju i nema prijavljenih članova

Downloads

Partneri