Šta vam je potrebno da bi ste dobili novu vozačku dozvolu?

Od 10. januara 2011. godine izdaju se nove vozačke dozvole, što podrazumeva da će se licima koja prvi put vade vozačku dozvolu, izdavati probne vozačke dozvole. .

 ZA VOZAČE KOJI NISU NAVRŠILI 18 GODINA::

 ZA VOZAČE KOJI SU NAVRŠILI 18 GODINA:

 

 

Probna vozačka dozvola ima rok važenja od jedne godine.