Novina koju donosi novi ZOBS je probna vozačka dozvola.

Naime, nakon položenog vozačkog ispita za motocikl i automobil, neće se odmah dobijati “prava” vozačka dozvola, nego probna. Za vozače sa ovom dozvolom važe stroža ograničenja brzine, tako da na autoputu ne smeju da voze brže od 90 km/h, a na ostalim putevima brže od 70 km/h. Sa probnom dozvolom vozač ne sme da vozi noću (od 23 do 5 casova), niti pod dejstvom alkohola, isto tako ne sme ni da koristi mobilni telefon čak ni sa hends fri uređajem. Ako ima manje od 18 godina, vozač sa probnom dozvolom sme da vozi samo u prisustvu ososbe koja duže od pet godina ima “pravu” vozačku dozvolu. Pre nego sto dobiju “pravu” vozačku dozvolu, vozači moraju jednu godinu da imaju probnu….

 Ograničenja koja nosi probna vozačka dozvola:

 


„P“ – Oznaka na vozilu

Izgled “nalepnice“ za vozače koji imaju probnu vozačku dozvolu. Dimenzije nalepnice su 10x10cm. U pravilniku piše: Oznaka „P“ može biti zalepljena ili na drugi način postavljena na vozilu samo kada vozilom upravlja vozač pocetnik tj. vozač B kategorije koji je prvi put polozio vozački ispit i poseduje “Probnu vozačku dozvolu“. Kazna za nepostavljanje ove oznake na vozilu je 3000 dinara. Postavlja se tako da bude vidljiva u gornjem desnom uglu na prednjem vetrobranskom staklu (mesto iznad glave suvozača), isto tako i na zadnjem – gornji desni ugao (iza leđa suvozača).

.